Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów

Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów to oferta kredytowa przygotowana przez Deutsche Bank Polska S.A. Zobowiązanie można przeznaczyć na finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością gospodarczą. Kredyt można przeznaczyć między innymi na refinansowanie zobowiązań zaciągniętych w innych bankach. Jak wskazuje nazwa, zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka nieruchomości. Klient może uzyskać kredyt w wysokości do 2 milionów zł. Maksymalny okres, na który można rozłożyć spłatę zobowiązania to nawet 15 lat.

Przy spłacie klient ma możliwość wyboru pomiędzy ratami kapitałowo-odsetkowymi i malejącymi. Minimalna kwota kredytu to 100 tysięcy zł. Waluta, w której można go otrzymać to PLN. Kredyt oprocentowany jest według stawki zmiennej uzależnionej od WIBOR. Przy wnioskowaniu o kwotę do 1 miliona zł stosowane są uproszczone procedury. Bank nie wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających, że kredytobiorca nie zalega z opłatami wobec US i ZUS. Nie jest również wymagane przedstawienie biznes planu.

Dodaj swoją opinię