De minimis dla sektora węglowego

Z początkiem lipca wchodzą w życie przepisy Unii Europejskiej umożliwiające korzystanie z gwarancji de minimis podmiotom działających w sektorze węglowym. Na bardziej korzystne zmienią się również warunki obliczania wartości pomocy (przy transakcjach zabezpieczanych na okres do 27 miesięcy). BGK jest już gotowy do realizacji programu zgodnie z nowymi wytycznymi. Jak do tej pory (do końca maja 2014 roku) z gwarancji skorzystało przeszło 57 tysięcy przedsiębiorstw. O zmianach wypowiada się Halina Wiśniewska, dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego:

“Zmiany w przepisach europejskich powinny dla programu gwarancji de minimis być dobre w skutkach. Nie są one dla nas zaskoczeniem. Wspólnie z naszymi partnerami – bankami kredytującymi – przygotowywaliśmy się do nich już od jakiegoś czasu, więc płynnie przejdziemy na nowe zasady. Co ważne, w wielu miejscach, nowe przepisy są korzystniejsze dla przedsiębiorców, co może wpłynąć na jeszcze większą popularność korzystania z tej formy zabezpieczenia kredytów.” (Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, prnews.pl)

Dodaj swoją opinię