Firmy chcą inwestować

Zły stan gospodarki to zły stan całego kraju. Brak inwestycji, rozwoju czy wręcz ograniczenie działalności to nic dobrego nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla całej gospodarki i dla zwykłego obywatela. Jednym ze sposobów walki z kryzysem było obniżenie stóp procentowych. Jak więc wygląda stan gospodarki i przedsiębiorstw? Główny Urząd Statystyczny opublikował niedawno dane, z których wynika, że sprzedaż detaliczna i hurtowa rośnie. Hamuje również spadek nowych zamówień w przemyśle. Są to jak najbardziej informacje pozytywne.

Ponadto wzrasta dość znacząco eksport. Czy w związku z polepszającymi się wskaźnikami polscy przedsiębiorcy planują w najbliższym czasie inwestycje (zakup nowych technologii, ekspansję zagraniczną, zwiększenie produkcji itp.)? Na to pytanie starał się odpowiedzieć Deutsche Bank PBC. Z jego badań wynika, że niemal połowa osób kierujących przedsiębiorstwami (ankietę przeprowadzono wśród właścicieli i członków zarządu podmiotów o obrotach w granicach 5-10 milionów złotych oraz przedsiębiorstw o obrotach w granicach 40-80 milionów złotych) twierdzi, że ich firma planuje inwestycje jeszcze w tym roku. Okazało się również, że (zgodnie z deklaracjami) rozwój częściej planują firmy mniejsze o mniejszych obrotach.

Dodaj swoją opinię