Formy dofinansowania przedsiębiorstw

Firmy – zarówno te początkujące, jak i te już od dawna prosperujące na rynku – mogą skorzystać z wielu bankowych propozycji wsparcia finansowego. Nie należą do nich tylko kredyty gotówkowe, ale także leasing czy faktoring. Na pomoc ze strony instytucji bankowych najczęściej decydują się jednak właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, które dopiero zaczynają prosperować na rynku. Najczęściej korzystają oni z kredytów bankowych (51,5%) i leasingu (43,8%). Tylko niecałe 7% z nich zdecydowało się na faktoring.

By uzyskać kredyt gotówkowy należy spełnić dwa podstawowe kryteria – zdolność kredytowa, co dla początkujących firm może okazać się nie do osiągnięcia, oraz doświadczenie przedsiębiorcy. Warto mieć również przygotowaną dobrą argumentację i uzasadnienie, dlaczego bank miałby udzielić kredytu. Wadą takiego zobowiązania są jednak znaczne koszty z nim związane. Firmy mogą skorzystać także z leasingu, by zakupić środki stałe, na przykład maszyny produkcyjne, które wówczas stają się zabezpieczeniem. Niestety, właściciel nie może wtedy dokonać ewentualnej sprzedaży zakupionych sprzętów. Faktoring zaś polega na bieżącym finansowaniu przedsiębiorstwa. Faktor płaci przedsiębiorcy za wystawione przez niego faktury (zazwyczaj jest to ok. 80% wartości rachunku).

Dodaj swoją opinię