Getin – oferta kredytów dla firm

W wyniku przekształcenia zakupionego przez Getin Holding Górnośląskiego Banku Gospodarczego w Katowicach oraz przejęcia łódzkiego Banku Przemysłowego w 2004 roku powstał Getin Bank. W 2010 w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku powstaje Getin Noble Bank SA. Getin Bank pozostaje odpowiedzialny za działalność uniwersalną banku. Oferta banku dostępna jest w ponad 500 oddziałach własnych i franczyzowych oraz w szerokiej sieci pośredników. Można z niej korzystać również za pośrednictwem Internetu. Getin Bank przygotował bogatą ofertę skierowaną do firm.

Mamy tu do czynienia z kredytami, lokatami, kontami firmowymi, kartami kredytowymi czy debetowymi dla przedsiębiorców czy ubezpieczeniami. W ramach propozycji kredytowych Getin warto zwrócić uwagę na szeroki wybór produktów pozwalających sfinansować zarówno uruchomienie nowej działalności gospodarczej, działalność bieżącą jak i przyszłe inwestycje. Getin Bank oferuje firmom i przedsiębiorcom kredyty inwestycyjne, dzięki którym można pokryć nawet 1005 wartości inwestycji. Poza tym mamy do czynienia ze specjalną ofertą kredytową dla firm realizujących kontrakty z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Skarbu Państwa.

Kolejny element oferty banku to kredyty w rachunku bieżącym. Warto również zwrócić uwagę na kredyty obrotowe pozwalające na łatwe finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Getin Bank oferuje przedsiębiorcom również atrakcyjne warunki leasingu, linie kredytowe czy faktoring. Nie można też zapominać o kredytach z dofinansowaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Oficjalna stronawww.getinbank.pl

Dodaj swoją opinię