ING Bank Śląski – kredyty dla firm

ING Bank Śląski SA powstał, jako Bank Śląski w 1988 roku w wyniku wyodrębnienia z Narodowego Banku Polskiego. W 1991 rok przekształcono go z banku państwowego w spółkę akcyjną. W 1994 roku akcje banku trafiły na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Większościowym udziałowcem od 1996 roku jest Grupa ING wywodząca się z Holandii. W 2001 roku Bank Śląski został połączony z ING Bank N.V i od tego momentu występuje pod nazwą ING Bank Śląski. Jest to bank uniwersalny kierujący swoją ofertę do szerokiego grona klientów.

W ramach tej oferty możemy napotkać szereg usług i produktów skierowanych do firm i przedsiębiorstw. Warto tu zwrócić zwłaszcza uwagę na produkty kredytowe. ING Bank Śląski SA przygotował dla przedsiębiorców ciekawe zobowiązanie w postaci linii kredytowych. Innym rozwiązaniem mogą być pożyczki ING dla przedsiębiorców oraz kredyt na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Oferta kredytowa może też przybrać postać specjalnych zobowiązań skierowanych do wspólnot mieszkaniowych. Nie możemy również zapominać o leasingu dla przedsiębiorstw.

ING Bank Śląski SA w swojej ofercie ma również oddzielny punk skierowany do firm i samorządów. W tym wypadku możemy spotkać takie produkty jak kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, kredyty korporacyjne czy umowy wielo produktowe. Oferta kredytów dla firm, przedsiębiorstw i tym podobnych podmiotów to również zobowiązania preferencyjne. Mowa tu o gwarancjach de minimis oraz innych zobowiązaniach opartych na gwarancjach i poręczeniach BGK. Warto, więc zapoznać się bliżej z ofertą skierowaną do sektora przedsiębiorczości.

Oficjalna stronawww.ingbank.pl

Dodaj swoją opinię