Kategoria: Deutsche Bank


Deutsche Bank – opis banku i kredyty dla firm

Deutsche Bank – opis banku i kredyty dla firm

Deutsche Bank PBC S.A. jest elementem Grupy Deutsche Bank. Jest to jedna z największych instytucji finansowych na świecie. Deutsche Bank PBC S. A. kieruje swoją ofertę do szerokiego grona klientów w tym do klientów indywidualnych jak i biznesowych. Obecnie dysponuje siecią 200 oddziałów w całym kraju. W ofercie Deutsche Bank PBC S. A. znajdziemy konta osobiste i oszczędnościowe, lokaty oraz szereg przeróżnego rodzaju kredytów skierowanych do wszystkich typów klientów. Oferta banku dostępna jest również drogą internetową.

Kredyt inwestycyjny Eko-LED w Deutsche Banku

Kredyt inwestycyjny Eko-LED w Deutsche Banku

Kredyt inwestycyjny Eko-LED został przygotowany z myślą o przedsiębiorcach poszukujących dla swoich firm rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych. Dzięki opisywanemu zobowiązaniu przedsiębiorcy będą mogli wymienić tradycyjne oświetlenie na rozwiązania energooszczędne. Dotyczy to siedzib spółek osobowych i kapitałowych. Oprócz wymiany za pomocą kredytu można sfinansować również montaż nowoczesnego oświetlenia energooszczędnego. Minimalna kwota kredytu, jaki można zaciągnąć ustalono na 100 tysięcy zł.

Linia wielozadaniowa w Deutsche Banku

Linia wielozadaniowa w Deutsche Banku

Deutsche Bank ma w swojej ofercie między innymi produkt o nazwie Linia wielozadaniowa. Jest to rozwiązanie stworzone z myślą o firmach i pozwalające na finansowanie ich potrzeb na wiele różnych sposobów. Klient może pozyskać finansowanie w ramach różnych produktów bankowych, ale podpisując tylko jedną umowę – umowę o Linię wielozadaniową. Takie finansowanie w ramach omawianej linii dostępne jest w następujących formach: Kredyt Obrotowy Odnawialny, Kredyt Obrotowy Nieodnawialny, Kredyt w Rachunku Bieżącym, Gwarancja bankowa, Linia Akredytyw czy Linia Kredytów Nieodnawialnych.

Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów

Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów

Biznes Hipoteka dla Profesjonalistów to oferta kredytowa przygotowana przez Deutsche Bank Polska S.A. Zobowiązanie można przeznaczyć na finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością gospodarczą. Kredyt można przeznaczyć między innymi na refinansowanie zobowiązań zaciągniętych w innych bankach. Jak wskazuje nazwa, zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka nieruchomości. Klient może uzyskać kredyt w wysokości do 2 milionów zł. Maksymalny okres, na który można rozłożyć spłatę zobowiązania to nawet 15 lat.

Kredyt dla Profesjonalistów w Deutsche Bank

Kredyt dla Profesjonalistów w Deutsche Bank

Deutsche Bank przygotował interesującą ofertę kredytów dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a dokładnie rzecz biorąc Kredyt dla Profesjonalistów. Zobowiązanie można przeznaczyć na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej lub na refinansowanie zobowiązań w innych bankach. Minimalna dostępna kwota kredytu to 10 tysięcy zł, a maksymalna możliwa do uzyskania to 400 tysięcy zł. Spłatę można rozłożyć maksymalnie na 8 lat. Kredyt może być udzielony klientom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i spółkom osobowym (cywilna, jawna i partnerska).

Kredyt kasowy od Deutsche Bank

Kredyt kasowy od Deutsche Bank

Deutsche Bank ma w swojej ofercie skierowanej do przedsiębiorców między innymi Kredyt Kasowy. Jest to kredyt wykorzystywany do sfinansowania potrzeb krótkoterminowych, pozwala na pozyskanie środków na nagłe wydatki. Zobowiązanie może być udzielane w walucie rodzimej jak i we frankach szwajcarskich, dolarach amerykańskich czy euro. Minimalna kwota dostępnego kredytu to 25 tysięcy zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, w których może być udzielany kredyt. Bank nie podaje limitu maksymalnego zobowiązania.

Dopłaty unijne do zakupu samochodu

Dopłaty unijne do zakupu samochodu

Toyoty i Deutsche Bank nawiązały współpracę do tej pory niespotykaną na naszym rynku. Dzięki niej małe oraz średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z dopłat unijnych do zakupu samochodów. Chodzi tu o auta emitujące o 20% mniej dwutlenku węgla w porównaniu do samochodów dotychczas posiadanych przez daną firmę. Każda firma, która kupi samochód marki Toyotę lub Lexusa spełniający powyższe warunki emisji dwutlenku węgla, a przy zakupie skorzysta z kredytu w Deutsche Banku otrzyma bezzwrotną dopłatę w wysokości 9% zaciągniętego zobowiązania.

Kredyt z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w Deutsche Bank

Kredyt z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w Deutsche Bank

Deutsche Bank włączył do swojej oferty nowy kredyt z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Oferta dotyczy kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych nieodnawialnych. Gwarancjami funduszu może zostać objęte nawet 50% kwoty zobowiązania. Deutsche Bank oferuje kredyty preferencyjne w ramach programu unijnego Instrument Podziału Ryzyka. Ma on na celu wsparcie działań badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań. Kierowany jest do małych i średnich spółek.