Kredyt deweloper w Idea

Jednym z ciekawych produktów w ofercie kredytowej dla przedsiębiorców przygotowanej przez Idea Bank jest Kredyt deweloper. Zobowiązanie to przygotowano specjalnie z myślą o małych i dużych firmach deweloperskich. W ramach swojej propozycji bank może zapewnić deweloperom do 80% finansowania inwestycji. Kolejną ważną cechą oferty jest indywidualne podejście do oceny zdolności kredytowej deweloperów starających się o omawiane zobowiązanie. Oprocentowanie kredytu może zaczynać się od 4,25%.

Cela, na jakie można przeznaczyć kredyt to: realizacje inwestycji deweloperskich z przeznaczeniem na budowę nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Maksymalna kwota dostępnego kredytu ustalana jest indywidualnie. Minimalna kwota dostępnego zobowiązania to 3 miliony zł. Spłatę można rozłożyć na okres od 5 do 10 lat. Spłata kredytu może być prowadzona w ratach równych bądź ratach malejących. Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zależności: marża banku plus WIBOR 3M. Wniosek można złożyć na stronie banku.

Dodaj swoją opinię