Kredyt dla Profesjonalistów w Deutsche Bank

Deutsche Bank przygotował interesującą ofertę kredytów dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a dokładnie rzecz biorąc Kredyt dla Profesjonalistów. Zobowiązanie można przeznaczyć na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej lub na refinansowanie zobowiązań w innych bankach. Minimalna dostępna kwota kredytu to 10 tysięcy zł, a maksymalna możliwa do uzyskania to 400 tysięcy zł. Spłatę można rozłożyć maksymalnie na 8 lat. Kredyt może być udzielony klientom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i spółkom osobowym (cywilna, jawna i partnerska).

Dodatkowo potencjalni kredytobiorcy muszą należeć do jednej z wskazanych przez bank grup zawodowych, rozliczać się na podstawie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów oraz prowadzić działalność gospodarczą związaną z zadeklarowanym i wykonywanym zawodem. Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej w zawodzie to 24 miesiące. Banku udziela kredytów osobom wykonującym zawód: adwokat, radca prawny, notariusz, lekarz, stomatolog weterynarz, księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy.

Dodaj swoją opinię