Kredyt kasowy od Deutsche Bank

Deutsche Bank ma w swojej ofercie skierowanej do przedsiębiorców między innymi Kredyt Kasowy. Jest to kredyt wykorzystywany do sfinansowania potrzeb krótkoterminowych, pozwala na pozyskanie środków na nagłe wydatki. Zobowiązanie może być udzielane w walucie rodzimej jak i we frankach szwajcarskich, dolarach amerykańskich czy euro. Minimalna kwota dostępnego kredytu to 25 tysięcy zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, w których może być udzielany kredyt. Bank nie podaje limitu maksymalnego zobowiązania.

Ostateczna wartość kredytu zależy od średnich obrotów na rachunku bankowym kredytobiorcy lub średnich przychodów ze sprzedaży. Cechą charakterystyczną Kredytu Kasowego jest krótki okres kredytowania. Mowa tu o maksymalnie 30 dniach. Spłata kapitału i odsetek następuje jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Po wyborze konkretnej waluty kredytu nie ma możliwości zmiany waluty zobowiązania. Bank umożliwia jednocześnie wcześniejszą spłatę kredytu (w dowolnie wybranym momencie). (Źródło: Deutsche Bank)

Dodaj swoją opinię