Kredyt w rachunku bieżącym BNP Paribas

Kredyt w rachunku bieżącym to bardzo dobry sposób na sfinansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Jest to odnawialny kredyt krótkoterminowy. Głównym celem zaciągania zobowiązania jest finansowanie działalności firmy w przypadku przejściowych problemów finansowych. Spłata części lub całości zaciągniętego kredytu powoduje podwyższenie wolnego salda, które można ponowie wykorzystać w całym okresie kredytowania. BNP oferuje bardzo ciekawe warunki, jeżeli chodzi właśnie o kredyt w rachunku bieżącym dla firm.

Z oferty mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą przez minimum dwa lata lub wykonujące wolny zawód przez minimum rok. Sam kredyt może wynieść nawet 1 milion zł. Marża kredytu to 4,5% (oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M). Limit kredytowy odnawiany jest co roku, ale umowę kredytowa można podpisać nawet na 10 lat. Kredyt można ubezpieczyć w pełnej wysokości. Jeżeli klient nie będzie mógł spłacić kredytu w związku ze zdarzeniami przewidzianymi w polisie całość długu pokryje Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. (Źródło: BNP Paribas)

Dodaj swoją opinię