Kredyty na innowacje technologiczne

Od 15 lutego do 24 maja 2018 roku potrwa przyjmowanie wniosków na kredyty na innowacje technologiczne. W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 550 milionów złotych na częściowe spłaty kredytów zaciąganych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu realizacji inwestycji technologicznych.

Przedsiębiorcy, którzy planują inwestycje polegające na zakupie i wdrożeniu nowej technologii i uruchomić na jej podstawie wytwarzania nowych lub ulepszonych towarów, procesów lub usług na terenie Polski, będą mogli skorzystać z premii technologicznej. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Dotacje na spłatę kapitału będą wynosić do 6 milionów złotych. Jej ostateczna wysokość będzie zależna od kosztów kwalifikowanych projektu. Nabór wniosków będzie prowadzony w trzech rundach: od 15 lutego do 1 marca, od 8 marca do 5 kwietnia oraz 12 kwietnia do 24 maja 2018 roku.

Dodaj swoją opinię