Kredyty inwestycyjne

Jednym z podstawowych motorów napędowych działalności gospodarczej są inwestycje. Naturalnie do prowadzenia mniejszych jak i większych inwestycji potrzebne są środki finansowe. Nie każdy przedsiębiorca jest w stanie wyłożyć takie pieniądze lub nawet ich część z własnej kieszeni. Dlatego też wiele firm czy tym podobnych podmiotów gospodarczych (instytucji) sięga po kredyty inwestycyjne. Tego rodzaju zobowiązania służą do finansowania nakładów gospodarczych na stworzenie zupełnie nowych lub powiększenie już obecnych środków trwałych.

Na co mogą zostać spożytkowane kredyty inwestycyjne? Przedsiębiorcy mogą je przeznaczyć na:

  • Finansowanie inwestycji materialnych (zakup nieruchomości, maszyn, sprzętu, środków transportu itp.)
  • Finansowanie inwestycji niematerialnych (zakup papierów wartościowych, finansowanie działalności naukowo-badawczej itp.)
  • Finansowanie udziałów lub akcji spółek

Same kredyty możemy podzielić na (ze względu na przeznaczenie):

  • Kredyty na zakup maszyn i urządzeń
  • Kredyty na budowę lub zakup obiektów (nieruchomości)
  • Kredyty restrukturyzacyjne (przeznaczone na budowę struktury gospodarczej w celu odzyskania równowagi finansowej przez podmiot zaciągający kredyt)

Charakterystyczną cechą kredytów inwestycyjnych jest stosunkowo długi okres kredytowania. Jest to związane z wysokimi kwotami zobowiązań. Możliwe jest zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na realizację jednej konkretnej transakcji lub jako linii kredytowej bez sprecyzowanych terminów i kwot wykorzystania kolejnych transz kredytu.

Dodaj swoją opinię