Kredyty z gwarancją de minimis w ING

Gwarancje de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego dostępne są w coraz większej liczbie banków. Ostatnio ING Bank Śląski podpisał z BGK aneks rozszerzający program takowych gwarancji na kredyty inwestycyjne. Do tego momentu zabezpieczeniem objęte były wyłącznie kredyty obrotowe. Nowa oferta skierowana jest do małych oraz średnich przedsiębiorstw. ING uczestniczy w programie gwarancyjnym od 15 marca tego roku. To właśnie ING, jako jeden z pierwszych banków na rynku udzielał kredytów obrotowych z gwarancjami w ramach tzw. portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

Dzięki nowej umowie, od 13 listopada w ofercie banku znajdują się również kredyty inwestycyjne z rzeczoną gwarancją. Wszystkie firmy starające się o tego rodzaju kredyt muszą pamiętać o kilku założeniach. Po pierwsze maksymalna kwota gwarancji to 3,5 miliona złotych, do 60% wartości zobowiązania. Maksymalny okres gwarancji to 99 miesięcy. Prowizja pobierana przez BGK za udzielenie gwarancji to 0,5% w stosunku rocznym. Sam proces udzielenia gwarancji, mimo wprowadzenia nowego produktu, nie zmienił się. (Źródło: ING Bank Śląski).

Dodaj swoją opinię