Linia Wielocelowa

Linia Wielocelowa to produkt przygotowany przez Bank Ochrony Środowiska i skierowany do firm. Linia to m.in. kredyt odnawialny w rachunku bieżącym. W ramach oferty małe i średnie przedsiębiorstwa (produkt kierowany jest do sektora MŚP) mogą liczyć na dwukrotność średnich miesięcznych wpływów. Linia Wielocelowa to również odnawialny lub nieodnawialny kredyt obrotowy, dyskonto weksli czy gwarancje bankowe. Tak o ofercie wypowiada się Anetta Ostalczyk-Kułak, Dyrektor Departamentu Produktów Korporacyjnych BOŚ Banku:

“Atutem linii jest dostęp do różnych form finansowania w ramach jednej umowy i raz ustanowionego zabezpieczenia oraz brak sublimitów na poszczególne produkty. Warto też podkreślić, że dzięki zastosowaniu jednego zabezpieczenia dla wszystkich produktów w ramach Linii Wielocelowej, niższe są koszty kredytowania.”

Dodaje również: “Zwiększyliśmy możliwości finansowania bieżących potrzeb w ramach kredytu w rachunku bieżącym, gdyż jest to produkt, po który najchętniej sięgają firmy poszukujące elastycznego finansowania. Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia swobodne dysponowanie środkami do wysokości kwoty kredytu bez konieczności przedstawiania faktur lub innych dokumentów stwierdzających tytuł płatności.” (Źródło: Bank Ochrony Środowiska, prnews.pl)

Dodaj swoją opinię