Linia wielozadaniowa w Deutsche Banku

Deutsche Bank ma w swojej ofercie między innymi produkt o nazwie Linia wielozadaniowa. Jest to rozwiązanie stworzone z myślą o firmach i pozwalające na finansowanie ich potrzeb na wiele różnych sposobów. Klient może pozyskać finansowanie w ramach różnych produktów bankowych, ale podpisując tylko jedną umowę – umowę o Linię wielozadaniową. Takie finansowanie w ramach omawianej linii dostępne jest w następujących formach: Kredyt Obrotowy Odnawialny, Kredyt Obrotowy Nieodnawialny, Kredyt w Rachunku Bieżącym, Gwarancja bankowa, Linia Akredytyw czy Linia Kredytów Nieodnawialnych.

Wymienione wyżej rozwiązanie w zależności od ich specyfikacji mogą być dostępne w złotych oraz w walutach obcych (euro, dolar amerykański, itp.). Minimalna kwota dostępnej linii to 500 tysięcy zł. Bank nie określa maksymalnej kwoty linii. Umowa o linię może obowiązywać maksymalnie przez 3 lata. Bank przewiduje wcześniejszą spłatę linii w każdej chwili dogodnej dla klienta. Warunki uzyskania linii dostępne są m.in. na stronie Deutsche Banku.

Dodaj swoją opinię