Małym firmom ciężko o dofinansowanie

Analizy Narodowego Banku Polskiego wykazały, że 95% całego rynku firm stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Niestety, nadal muszą one walczyć z utrudnionym dostępem do finansowania zewnętrznego. Raport „Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowanych w Polsce” opracowany przez Departament Stabilności Finansowej NBP i opublikowany w styczniu tego roku mówi, że udział kredytów w finansowaniu inwestycji przez najmniejsze firmy jest dużo mniejszy niż jest to w przypadku średnich i małych przedsiębiorstw.

Ten sam raport mówi, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą najmniejsze działalności gospodarcze mają znacznie utrudniony dostęp do jakichkolwiek dofinansowań ze strony banków. Jego autorzy wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniają na głównym miejscy trudności związane z zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia. Przeszkodą i niewygodą dla banków jest również ocena ryzyka. Początkujące i małe przedsiębiorstwa nie mają jeszcze takich możliwości finansowych jak te większe, dlatego są one dla banków mniej atrakcyjnymi klientami. Jednak sytuacja na rynku finansowym zaczyna się zmieniać. Coraz więcej banków bowiem przygotowuje specjalne oferty dla mikroprzedsiębiorstw, by wesprzeć rynek małych firm.

Dodaj swoją opinię