mFaktoring – faktoring zagraniczny

mFaktoring to segment mBanku odpowiedzialny za faktoring. Okazuje się, że jednym z elementów, na który warto obecnie zwrócić uwagę jest faktoring zagraniczny. Staje się on coraz bardziej popularny wśród eksporterów. Tego typu rozwiązania są dla firm chcących rozwijać swoją działalność poza granicami naszego kraju ciekawym rozwiązaniem również w kontekście zniwelowania ryzyka kursowego. Obroty związane z tym typem faktoringu stale rosną. Na temat rozwoju i wzrostu popularności faktoringu wypowiada się Ciemniewska, dyrektor działu sprzedaży w mFaktoringu:

“Faktoring zagraniczny jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw realizujących kontrakty międzynarodowe oraz dla odbiorców płacących w walucie z odroczonymi terminami płatności. Przykładowo, eksporter wystawiając fakturę na 500 tys. euro z datą zapłaty za 60 dni, narażony jest na spadek otrzymanej ostatecznie kwoty płatności po jej przeliczeniu na złotówki, po kursie z dnia faktycznej zapłaty przez odbiorcę. Korzystając z faktoringu zagranicznego, eksporter otrzyma płatność od razu, co pozwala na przeliczenie należności w dniu wystawienia faktury. Otrzymanie zaliczki w dniu wystawienia faktury zapewnia utrzymanie założonej marży i ogranicza wpływ potencjalnych zmian kursowych, bez korzystania z innych metod zabezpieczających przed wahaniami kursu walutowego. Wielu eksporterów, którzy przy przychodach walutowych koszty ponoszą w złotych, wybiera faktoring, jako formę ograniczenia ryzyka walutowego i jako alternatywę korzystania z instrumentów pochodnych.”

Dodaj swoją opinię