Jak oceniamy program gwarancji de minimis

Jak oceniamy program gwarancji de minimis to konferencja, która odbyła się 15 września 2014 roku. W jej trakcie zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek, jaki wyciągnięto z ich wyników jest jednoznaczny: program gwarancji sprzyja rozwojowi firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do najważniejszych osiągnięć programu zaliczono jego pozytywny wpływ na zatrudnienie w firmach reprezentujących omawiane sektory.

Środki finansowe pozyskane w ramach programu pomogły zatrzymać procesy redukcji zatrudnienia, a w niektórych przypadkach pozwoliły nawet na zatrudnienie nowych pracowników. Tak na temat wypowiedział się Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu BGK: “Liczba beneficjentów programu rośnie systematycznie każdego miesiąca. Zakładamy, że do końca tego roku wsparcie dotrze do kolejnych 20 tys. Firm. Pamiętając o tym, że zakończenie programu zaplanowano na 31 grudnia 2015 roku, już dzisiaj prowadzimy przygotowania do jego kontynuacji w nieco zmienionej formie.” (Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, prnews.pl)

Dodaj swoją opinię