Pieniądze z funduszy europejskich dla przedsiębiorców

Najwięcej środków z funduszy europejskich przeznaczonych zostanie na rozwój infrastruktury transportowej, jednak największy wzrost wydatków nastąpi w dziedzinie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Polska do 2020 roku otrzyma z funduszy europejskich 82,5 miliardów euro, co daje ponad 360 miliardów złotych. Budżet na lata 2014–2020 skoncentrowany został na wspieranie konkurencyjności polskiej gospodarki, innowacyjności badań i rozwoju, a także kapitału ludzkiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli agencja rządowa zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich firm, przeznaczała już pieniądze na sprzęt i technologię. Teraz chce wesprzeć polskie innowacyjne projekty. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać między innymi z trzech programów przygotowanych przez PARP. Jednym z nich jest Starter, czyli program dedykowany najmłodszym firmom. Pieniądze z funduszy będą tu przeznaczane między innymi dla pośredników finansowych. Drugą propozycją jest Biznest, gdzie zaangażowane zostaną tak zwane Anioły Biznesu, czyli osoby, które przeznaczą kapitał na finansowanie wchodzących na rynek przedsiębiorstw w zamian za udziały w tych przedsięwzięciach. Środki z UE będą dokładane do tych zgromadzonych przez Anioły Biznesu. Fundusz pożyczkowy innowacji jest ostatnią z propozycji skierowaną dla firm na wyższym etapie rozwoju.

Dodaj swoją opinię