Pocztowe Konto Firmowe

Pocztowe Konto Firmowe to jak sama nazwa mówi oferta skierowana do przedsiębiorców. Do najważniejszych cech konta firmowego oferowanego przez bank Pocztowy można zaliczyć koszty. Bank nie pobiera opłat za prowadzenie konta oraz przelewy internetowe (również do ZUS i US). Rachunek bankowy prowadzony jest w złotówkach, a jego posiadacze mają stały dostęp do pieniędzy za pośrednictwem bankowości internetowej, infolinii, w placówkach bankowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. Bank nie wymaga minimalnej wpłaty na konto.

Jednocześnie oferuje bezpłatne wypłaty we wszystkich bankomatach w kraju i zagranicą. Do konta może być przypisany limit debetowy. Pieniądze z konta wypłacić można w bankomatach, placówkach banku lub za pośrednictwem usługi Visa cash back. Posiadacz konta uzyskuje dostęp do swoich środków również za pośrednictwem terminalu POS Poczty Polskiej. Rachunek można założyć za pośrednictwem Internetu wysyłając specjalny wniosek dostępny na stronie banku lub w dowolnej placówce banku lub Urzędzie Pocztowym. (Źródło: Bank Pocztowy)

Dodaj swoją opinię