Środki unijne dla małych i średnich firm

Mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z 670 milionów w postaci linii gwarancyjnych w ramach pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Umowę z nim podpisał Raiffeisen-Leasing Polska S.A. Pieniądze te będą przeznaczone na poprawę konkurencyjności miko, małych i średnich przedsiębiorstw, a także wsparcie innowacyjności polskich firm. Dzięki podpisanemu porozumieniu przedsiębiorcy mogą mieć dostęp do wybranego przez nich finansowania: leasingu albo pożyczek. Z programu może skorzystać nawet 7 tysięcy polskich firm.

Wnioski mają być rozpatrywane bardzo szybko, głównie dzięki minimalnym wymogom dotyczącym formalności. Wkład własny nie będzie wymagany od przedsiębiorców. Jednym z największych plusów jest fakt, że linie gwarancyjne będą dostępne nawet dla firm, które dopiero wkraczają na rynek.

Linie gwarancyjne będą składać się z dwóch programów: COSME i Horyzont 2020. Pierwszy z nich ma na celu wspieranie konkurencyjności mikro, małych i średnich firm. W ramach COSME do wykorzystania będzie 520 milionów złotych. Drugi z programów zaś obejmuje to finansowanie rozwoju firm, które już kiedyś skorzystały z dotacji unijnych. Tutaj przeznaczy się 150 milionów złotych.

Dodaj swoją opinię