W 2015 roku wzrośnie eksport

Zdaniem ekspertów Banku Zachodniego WBK w 2015 roku polski eksport wzrośnie o około 6 – 7% (w stosunku do roku ubiegłego). Pozytywny wpływ na eksport będzie miała między innymi dobra sytuacja w krajach strefy euro (przewidywany wzrost PKB o 1,1%) oraz korzystny kurs złotego do euro. Nie bez znaczenia pozostaje wysoka jakość produktów w stosunkowo niskiej cenie (z tego słynie nasza gospodarka). Na temat negatywnych czynników wpływających na eksport wypowiada się Piotr Bielski, ekonomista Banku Zachodniego WBK:

“Polski eksport na Ukrainę obniżył się w 2014 roku prawie o jedną trzecią, a eksport do Rosji spadł o kilkanaście procent. Było to efektem słabnącego wzrostu gospodarczego w tych krajach, a także embarga wprowadzonego przez Rosję na żywność z UE (co oznaczało utratę rynku dla produktów spożywczych, które stanowią ok. 15 proc. polskiego eksportu do Rosji) oraz deprecjacji walut Ukrainy i Rosji, obniżającej konkurencyjność polskiego eksportu. Te czynniki mogą jeszcze zyskać na znaczeniu w 2015 r., m.in. w konsekwencji gwałtownego spadku światowych cen ropy naftowej, szkodzącego rosyjskiej gospodarce, i dalszej przeceny rubla.”

Dodaj swoją opinię