Kategoria: Gwarancje BGK


Gwarancje kredytowe dla innowacyjnych MŚP w Bankach SGB

Gwarancje kredytowe dla innowacyjnych MŚP w Bankach SGB

Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej uruchamiają kolejny program gwarancyjny dla innowacyjnych przedsiębiorców. Na koniec miesiąca – 29 maja 2017 roku zawarta zostanie umowa portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR z BGK. Gwarancje spłaty kredytów udzielane w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój stanowić będą pomoc inwestycyjną i będą bezpłatne. Maksymalna kwota gwarancji wyniesie 2,5 miliona euro wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji.

Gwarancje BGK dużym zyskiem dla innowacyjnych przedsiębiorców w 2016

Gwarancje BGK dużym zyskiem dla innowacyjnych przedsiębiorców w 2016

Przez ostatni rok innowacyjni przedsiębiorcy mogli korzystać z bezpłatnych gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki 250 milionom złotych z Funduszu Gwarancyjnego umożliwiło firmom pozyskanie prawie 460 milionów złotych finansowania w bankach komercyjnych. Pula owych 250 milionów złotych pochodziła z niewykorzystania środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Resort rozwoju postanowił przekazać tę kwotę do BGK, by zasilić Fundusz Gwarancyjny. Współpraca Banku Gospodarstwa Krajowego i sektora bankowego umożliwiła przekazanie środków do przedsiębiorców w ciągu roku.

Gwarancje kredytowe dla innowacyjnych firm

Gwarancje kredytowe dla innowacyjnych firm

Alior Bank zaczął udzielać preferencyjnych gwarancji kredytowych dla firm z sektora MSP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Odbywa się to w ramach środków pochodzących z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Gwarancje kredytowe mogą objąć: kredyt odnawialny i nieodnawialny na finansowanie obecnej działalności oraz kredyt inwestycyjny. Ubiegać się o to mogą wszystkie mikro, małe i średnie firmy. Oferta ta jest zapewnieniem pokrycia 60% wartości kredytu. Wartość jednej maksymalnej gwarancji wynosi 3,5 miliona złotych.

De minimis dla sektora węglowego

De minimis dla sektora węglowego

Z początkiem lipca wchodzą w życie przepisy Unii Europejskiej umożliwiające korzystanie z gwarancji de minimis podmiotom działających w sektorze węglowym. Na bardziej korzystne zmienią się również warunki obliczania wartości pomocy (przy transakcjach zabezpieczanych na okres do 27 miesięcy). BGK jest już gotowy do realizacji programu zgodnie z nowymi wytycznymi. Jak do tej pory (do końca maja 2014 roku) z gwarancji skorzystało przeszło 57 tysięcy przedsiębiorstw. O zmianach wypowiada się Halina Wiśniewska, dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego:

Rok działania programu gwarancji de minimis

Rok działania programu gwarancji de minimis

Program rządowych gwarancji de minimis rozpoczął działalność wiosną 2013 roku, a dokładnie 15 marca. Jak pomógł i czy się sprawdził? Po roku można już wyciągnąć konkretne wnioski. W tym czasie skorzystało z niego 45 tysięcy przedsiębiorstw, które zaciągnęły kredyty na niemal 15 miliardów złotych. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił w ramach programu gwarancji o wartości 8,4 miliarda złotych. Na początku, czyli w marcu ubiegłego roku w programie brało udział zaledwie 5 banków komercyjnych. W listopadzie było ich już 22.

BNP Paribas Bank Polska oferuje kredyty z gwarancją de minimis

BNP Paribas Bank Polska oferuje kredyty z gwarancją de minimis

Od wczoraj, czyli od 6 marca BNP Paribas Bank Polska ma w swojej ofercie dla firm kredyty z rządową gwarancją de minimis. Nowe produkty skierowane są do małych i średnich firm. Oferta obejmuje kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne na finansowanie działalności bieżącej oraz kredyty inwestycyjne. Rządowa gwarancja udzielana jest na zabezpieczenie spłaty do 60% wartości kredytu dla firm (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) mieszczących się w definicji przewidzianej przez Komisję Europejską.

De minimis w BOŚ

De minimis w BOŚ

Kolejny bank poszerzył listę produktów kredytowych zabezpieczanych gwarancją de minimis. Tym razem mowa o Banku Ochrony Środowiska. Do niedawna kredytobiorcy mogli skorzystać z takich gwarancji tylko w przypadku kredytów obrotowych. Od kilku dni BOŚ umożliwia również zaciąganie kredytów przeznaczonych na cele inwestycyjne oraz rozwojowe. Wszystko dzięki podpisanemu niedawno aneksowi do umowy z BGK. Reguluje on nowe zasady przyznawania gwarancji na kredyty oferowane przez BOŚ.

Kredyty z gwarancją de minimis w ING

Kredyty z gwarancją de minimis w ING

Gwarancje de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego dostępne są w coraz większej liczbie banków. Ostatnio ING Bank Śląski podpisał z BGK aneks rozszerzający program takowych gwarancji na kredyty inwestycyjne. Do tego momentu zabezpieczeniem objęte były wyłącznie kredyty obrotowe. Nowa oferta skierowana jest do małych oraz średnich przedsiębiorstw. ING uczestniczy w programie gwarancyjnym od 15 marca tego roku. To właśnie ING, jako jeden z pierwszych banków na rynku udzielał kredytów obrotowych z gwarancjami w ramach tzw. portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

Ponad 3 miliardy złotych gwarancji BGK

Ponad 3 miliardy złotych gwarancji BGK

Jak donosi Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu niespełna sześciu miesięcy funkcjonowania programu de minimis udzielono gwarancji o wartości 3,34 miliarda złotych. Jak podaje bank są to dane na dzień 31 sierpnia. W tym czasie z gwarancji skorzystało około 16,5 tysiąca przedsiębiorców. Pozwoliło to firmom uzyskać kredyty obrotowe na łączną kwotę 5,76 miliardów złotych. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował również o średniej wartości udzielonych gwarancji, która wyniosła 197 tysięcy złotych. Średnia wartość udzielonych kredytów wyniosła 340 tysięcy złotych.