Kredyt inwestycyjny Eko-LED w Deutsche Banku

Kredyt inwestycyjny Eko-LED został przygotowany z myślą o przedsiębiorcach poszukujących dla swoich firm rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych. Dzięki opisywanemu zobowiązaniu przedsiębiorcy będą mogli wymienić tradycyjne oświetlenie na rozwiązania energooszczędne. Dotyczy to siedzib spółek osobowych i kapitałowych. Oprócz wymiany za pomocą kredytu można sfinansować również montaż nowoczesnego oświetlenia energooszczędnego. Minimalna kwota kredytu, jaki można zaciągnąć ustalono na 100 tysięcy zł.

Jeżeli chodzi o jego wartość maksymalną to zależy ona od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kredyt można zaciągnąć nawet na 15 lat. Dostępne waluty kredytowania to dolar amerykański, euro i złoty. Waluta kredytu musi być zgodna z walutą, w jakiej przedsiębiorca osiąga przychody. Kredyt może być spłacany w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Okres karencji wynosi dla kapitału maksymalnie rok. Aby zaciągnąć kredyt dana firma musi prowadzić działalność w przez minimum dwa lata w jednej branży (bądź w branżach o podobnej charakterystyce).

Dodaj swoją opinię