Pakiet Biznes Lider

Pakiet Biznes Lider to oferta przygotowana z myślą o przedsiębiorcach korzystających z podstawowych produktów i usług bankowych oraz kontaktujących się z bankiem zdalnie. W ramach pakietu przedsiębiorcy mogą mieć dostęp do rachunku bieżącego w złotych (dostęp do rachunku za pośrednictwem bankowości telefonicznej TeleBGŻ i bankowości internetowej eBGŻ Firma), rachunku lokacyjnego Biznes Eskalacja, rachunków lokat krótkoterminowych i średnioterminowych (w złotych, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich i euro) oraz lokaty progresywnej w złotych.

W ramach jednej umowy przedsiębiorca może uzyskać również dostęp do dodatkowych usług i produktów. Może to być rachunek bieżący i pomocniczy prowadzony w walutach obcych (euro, dolar amerykański, funt brytyjski, frank szwajcarski oraz inne waluty). Rachunek pomocniczy w złotych czy karty płatnicze (debetowe). Do tego dołączone mogą być bezpłatne ubezpieczenia. Oferta kierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorstw, których roczny przychód netto był mniejszy niż 10 milionów zł. (Źródło: Bank BGŻ)

Dodaj swoją opinię