Pomoc dla młodych przedsiębiorców

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Amway Polska niemal 70% młodych obywateli naszego kraju, jako główną przeszkodę w założeniu własnej firmy wymienia brak odpowiedniego kapitału na rozpoczęcie działalności. Niedługo może się to jednak zmienić. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dostrzegły ten problem i postanowiły przeznaczyć 21,5 miliona złotych na nowy program, który będzie miał za zadanie wspierać przedsiębiorczość. Program będzie nosił nazwę “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Jego pierwszy etap obejmie województwo małopolskie, świętokrzyskie i mazowieckie już w tym roku. Kolejny etap rozpocznie się w 2014 roku i obejmie pozostałe regiony kraju. Na początku pomoc finansowa w wysokości nawet 60 tysięcy osób ma być skierowana do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów. Później programem zostaną objęci również bezrobotni. Młodzi przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tej pomocy już po 3 miesiącach spłacania rat będą mogli starać się o dodatkowe 20 tysięcy na utworzenie stanowiska pracy. Jeżeli pracownik taki będzie pracował na stanowisku minimum rok część tej pożyczki zostanie umorzona.

Dodaj swoją opinię