Citi po raz kolejny sfinansuje inwestycje ekologiczne

Citi Handlowy pozyskał kolejne 40 milionów euro na finansowanie inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Wszystko dzięki współpracy Citi Handlowego z niemieckim bankiem KfW przy realizacji Programu ELENA (European Local Energy Assistance). O finansowanie będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, które wypełniają obowiązki ustawowe wymienionych podmiotów. O nowych projektach wypowiada się Monika Ledzion, Dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej w Citi Handlowy:

“Kapitał, który pozyskaliśmy z KfW, wykorzystamy przy długoterminowych kredytach. Program zasilony jest ponadto pewną pulą środków pomocowych z Komisji Europejskiej, dzięki czemu oferuje dodatkowo również dotacje dla naszych klientów na pokrycie kosztów przygotowawczych oraz ogólnych w projekcie, przy czym dotacja to około 3% łącznych kosztów inwestycyjnych. Oznacza to, że będziemy dysponowali atrakcyjnym źródłem finansowania przedsięwzięć wpisujących się w unijną i krajową strategię ochrony klimatu znaną pod nazwą 20-20-20. Zakłada ona ograniczenie zużycia energii o 20% i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych również o 20% do 2020 roku.” (Źródło: Citi, Handlowy, prnews.pl)

Dodaj swoją opinię