De minimis w BOŚ

Kolejny bank poszerzył listę produktów kredytowych zabezpieczanych gwarancją de minimis. Tym razem mowa o Banku Ochrony Środowiska. Do niedawna kredytobiorcy mogli skorzystać z takich gwarancji tylko w przypadku kredytów obrotowych. Od kilku dni BOŚ umożliwia również zaciąganie kredytów przeznaczonych na cele inwestycyjne oraz rozwojowe. Wszystko dzięki podpisanemu niedawno aneksowi do umowy z BGK. Reguluje on nowe zasady przyznawania gwarancji na kredyty oferowane przez BOŚ.

Oto, co na temat nowych możliwości miał do powiedzenia wiceprezes Banku Ochrony Środowiska, Krzysztof Telega: ” Zabezpieczanie transakcji kredytowych jest praktyką stosowaną przez cały sektor bankowy i dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Warto podkreślić, że teraz gwarancje de minimis będą mogły wspierać znacznie szersze spektrum biznesowych przedsięwzięć. Beneficjentami zmian będą w szczególności te firmy, które do tej pory nie posiadały wystarczających zabezpieczeń przy projektach inwestycyjnych. Są to na przykład przedsiębiorstwa handlowe, usługowe, czy spółki działające w sektorze nowych technologii”. (Źródło: Bank Ochrony Środowiska)

Dodaj swoją opinię