Gwarancje BGK dużym zyskiem dla innowacyjnych przedsiębiorców w 2016

Przez ostatni rok innowacyjni przedsiębiorcy mogli korzystać z bezpłatnych gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki 250 milionom złotych z Funduszu Gwarancyjnego umożliwiło firmom pozyskanie prawie 460 milionów złotych finansowania w bankach komercyjnych. Pula owych 250 milionów złotych pochodziła z niewykorzystania środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Resort rozwoju postanowił przekazać tę kwotę do BGK, by zasilić Fundusz Gwarancyjny. Współpraca Banku Gospodarstwa Krajowego i sektora bankowego umożliwiła przekazanie środków do przedsiębiorców w ciągu roku.

Gwarancje były oferowane w 10 bankach: Alior Banku, Banku BPH, Banku Polskiej Spółdzielczości, Banku Zachodnim WBK, ING Banku Śląskim, mBanku, Banku Millennium, PKO Banku Polskim, Raiffeisen Banku, SGB-Banku. Wsparcie unijne trafiło do 362 innowacyjnych przedsiębiorców, którzy łącznie pozyskali 457 milionów złotych kredytu na finansowanie swojej działalności gospodarczej.

Dodaj swoją opinię