Gwarancje kredytowe dla innowacyjnych firm

Alior Bank zaczął udzielać preferencyjnych gwarancji kredytowych dla firm z sektora MSP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Odbywa się to w ramach środków pochodzących z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Gwarancje kredytowe mogą objąć: kredyt odnawialny i nieodnawialny na finansowanie obecnej działalności oraz kredyt inwestycyjny. Ubiegać się o to mogą wszystkie mikro, małe i średnie firmy. Oferta ta jest zapewnieniem pokrycia 60% wartości kredytu. Wartość jednej maksymalnej gwarancji wynosi 3,5 miliona złotych.

Najdłuższy okres gwarancyjny dla kredytu obrotowego to 27 miesięcy, a dla inwestycyjnego 99 miesięcy. Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria wymagane dla gwarancji minimis. Dodatkowo firma powinna mieć namiastkę innowacyjności, czego potwierdzeniem może być zgłoszenie do ochrony lub posiadanie prawa wyłącznego do wynalazku lub wzoru użytkowego, przemysłowego. Taka firma może prowadzić też działalność w parku technologicznym. Jeśli w ciągu 3 lat otrzymała grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z programów wspierania badania i rozwoju lub innowacji, również może zgłosić się do Alior Banku.

Dodaj swoją opinię