Leasing zamiast kredytu?

Leasing okazuje się być korzystnym rozwiązaniem szczególnie dla młodych firm, które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku. Niektóre formy takiego wsparcia finansowego związane są z mniejszą ilością formalności w porównaniu z zawieraniem porozumienia z bakiem. Niewielkie wymagania ułatwiają kwestię pozyskania maszyn czy sprzętów dla przedsiębiorstwa. Koszty związane z kredytem są często wyższe od odpłat leasingowych. Wysokość tych drugich nie powiększa także długu firmowego, ponieważ leasing jest traktowany podobnie jak wynajem przedmiotów połączony z ich użytkowaniem.

Z leasingu operacyjnego wynikają też korzyści podatkowe. Raty za użytkowanie sprzętów i maszyn są uznawane są za koszty uzyskania przychodu, w związku z czym kwota, od której odprowadzić trzeba podatek jest niższa. Zawierając umowę z firmą leasingową, można od razu zaciągnąć konkretnych informacji na temat wysokości miesięcznych rat. Leasing to korzystna opcja nie tylko dla małych przedsiębiorstw, ale też dużych i długo prosperujących na rynku firm.

Dodaj swoją opinię