Leasing popularniejszy od pożyczki?

Podstawowym źródłem finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w większości przypadków są środki własne (91,5%). Jednak, biorąc pod uwagę zewnętrzne wsparcie, najpopularniejszym narzędziem nie jest kredyt bankowy (42,7%), lecz leasing (57,3%). Takie możliwości dają możliwość finansowania ponad połowy małych i średnich firm. Okazuje się, że z leasingu najczęściej korzysta przemysł i handel. Co więcej, im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta z leasingu, kredytów bankowych czy ubezpieczenia majątku.

Wśród mikro firm 92,5% zarządzających bazuje na środkach własnych. Z pozostałych 32,5% korzysta z leasingu, a 32% z kredytu. Prawie 92% średnich przedsiębiorców finansuje swoją działalność gotówką, a spośród pozostałych 65,8% leasingiem, a 51,7% kredytem bankowym. Może to świadczyć o mniejszej skłonności do ryzyka mikro i małych podmiotów, nastawionych przede wszystkim na stabilność funkcjonowania. W przypadku ujęcia branżowego, największą uwagę zwraca przemysł/produkcja i handel, których przedstawiciele najczęściej wspierają się zewnętrznymi instrumentami finansowymi. Aż 69% przedsiębiorców z branży przemysłowej korzysta z leasingu, a pozostali między innymi z kredytu bankowego.

Dodaj swoją opinię