Prosument i ponad 1000 wniosków

W programie Prosument złożono już przeszło 1 tysiąc wniosków. W ramach tego programu osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają prawo starać się o dopłaty oraz preferencyjne kredyty, których przeznaczeniem jest zakup i montaż instalacji służących do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Pieniądze pozyskane w ten sposób mogą służyć do zakupu i montaży między innymi instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych czy pomp ciepła. Na terenie całego kraju wnioski w ramach programu przyjmuje Bank Ochrony Środowiska.

To właśnie on, jako jedyny podpisał odpowiednią umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Największym zainteresowaniem program Prosument cieszy się w województwie małopolskim. Poza tym duże zainteresowanie wzbudza również na Śląsku, Podkarpaciu i Pomorzu. Łącznie przyjęto już ponad tysiąc wniosków na kwotę przekraczającą 44 miliony zł. Największym zainteresowaniem cieszą się instalacje fotowoltaiczne (preferowana moc urządzeń to od 3 do 10 kW).

Dodaj swoją opinię