Gdzie znaleźć wsparcie dla firmy budowlanej?

Środki na otwarcie bądź rozwój firmy budowlanej można pozyskiwać z wielu źródeł. Można wśród nich wymienić krajowe dotacje unijne, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego czy kredyt bankowy. Która forma dofinansowania będzie jednak najodpowiedniejsza? Ponad 12,5% wszystkich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to te z rynku budowlanego. Według danych GUS ich łączna wartość w 2015 roku wyniosła 182 miliardy złotych. Perspektywy na rozwój na rynku polskim są obiecujące. Jednak prowadzenie firmy i jej rozwijanie to duże obciążenie finansowe, szczególnie na początku jej funkcjonowania.

Środki na rozwój własnej działalności gospodarczej można pozyskiwać na wiele sposobów – gromadząc przez lata własne pieniądze, pożyczając gotówkę od rodziny bądź wchodząc w spółkę z osobą posiadającą odpowiedni kapitał. Można też zaciągnąć zobowiązanie w banku. Daje to bowiem szansę na zdobycie płynności finansowej i pozwoli na realizację założeń. Rozważając oferty różnych banków, należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość oprocentowania i prowizji oraz na dodatkowe opłaty za wcześniejszą spłatę. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć też na otrzymanie dotacji unijnych. Przeznaczono bowiem na nie 20 miliardów złotych na lata 2014–2020 w ramach regionalnych programów w poszczególnych województwach.

Dodaj swoją opinię