Kredyt technologiczny w Alior Banku

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił czwarty nabór wniosków o dofinansowanie wdrażania innowacji technologicznych w ramach programu „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020. Dofinansowanie unijne jest oferowane przez BGK w formie premii technologicznej, która ma stanowić spłatę części lub całości kredytu technologicznego udzielanego przedsiębiorcom przez banki komercyjne. Ponownie jednym z banków oferujących kredyt technologiczny jest Alior Bank. Taki kredyt na innowacje technologiczne umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom wdrożenie własnej nowej technologii lub jej zakup oraz uruchomienie na podstawie tej technologii wytwarzania nowych i ulepszonych towarów, procesów czy usług.

Wsparcie unijne w postaci premii technologicznej jest przeznaczone na spłatę części lub całości kapitału kredytu (20%-70% kosztów kwalifikowanych inwestycji) przyznanego na ten cel przez bank współpracujący z BGK. Innowacyjna firma musi ubiegać się w banku o promesę kredytową. Na dofinansowanie od BKG zostało przeznaczonych 550 milionów złotych. Nabór będzie odbywać się w trzech turach: do 1 marca, od 8 marca do 5 kwietnia oraz od 12 kwietnia do 24 maja 2018 roku. Wysokość wsparcia finansowego zależy między innymi od wielkości przedsiębiorstwa (największe dofinansowania dla najmniejszych firm) i lokalizacji inwestycji (najwyższe dofinansowanie dla regionów Polski Wschodniej). Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 milionów złotych.

Dodaj swoją opinię