6 milionów złotych na innowacje technologiczne od Banku Millennium

Bank Millennium 28 lipca 2016 roku rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wraz z promesami. Składać je można w Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach tej propozycji Banku każda firma może ubiegać się o otrzymanie nawet 6 mln zł dofinansowania w formie premii technologicznej na spłatę kredytu. By otrzymać taką premię technologicznej, trzeba uzyskać promesę kredytową na innowacje technologiczne od banku, który zawarł umowę o współpracy z BGK. Promesa potwierdza zdolność finansową do realizacji planowanej inwestycji i daje przepustkę na przejście do kolejnych etapów przygotowania dokumentacji konkursowej. Na ten cel łącznie Bank Millennium przeznaczył 500 milionów złotych.

Jest to już drugi nabór wniosków o takie dofinansowanie. Tym razem ma on potrwać do 30 września 2016 roku. Pierwsza edycja pokazała dość duże zainteresowanie klientów inwestycjami wspieranymi przez kredyt na innowacje technologiczne. Posiadanie promesy Banku Millennium pozwala w pełni skompletować aplikację oraz gwarantuje weryfikację projektu przez ekspertów. O środki mogą ubiegać się podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Polski, spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i posiadające zdolność kredytową. Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie nowych lub ulepszonych w towarów, procesów lub usług.

Dodaj swoją opinię