Kredyt z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w Deutsche Bank

Deutsche Bank włączył do swojej oferty nowy kredyt z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Oferta dotyczy kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych nieodnawialnych. Gwarancjami funduszu może zostać objęte nawet 50% kwoty zobowiązania. Deutsche Bank oferuje kredyty preferencyjne w ramach programu unijnego Instrument Podziału Ryzyka. Ma on na celu wsparcie działań badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań. Kierowany jest do małych i średnich spółek.

Gwarancja daje możliwość łatwiejszego dostępu do środków bankowych, zabezpieczenie kredytu oraz dostęp do niższego oprocentowania. Deutsche Bank oferuje kredyty na kwotę od 105 tysięcy do 30 milionów zł. Okres kredytowania to, co najmniej 2 lata. Dla kredytów obrotowych nieodnawialnych okres kredytowania nie może przekroczyć 3 lat, a dla kredytów inwestycyjnych 7 lat.

Tak na temat programu i kredytów wypowiada się Wiceprezes odpowiedzialny za realizację strategii części detalicznej i biznesowej Deutsche Bank, Leszek Niemycki: “Wsparcie rozwoju małych i średnich firm jest jednym z najważniejszych działań, jakie należy podjąć, aby wspomagać ożywienie polskiej gospodarki. Chcemy by rodzime przedsiębiorstwa były jak najlepiej przygotowane do konkurowania z firmami z innych krajów Unii Europejskiej, wzmocniły swoją pozycję, a także stały się bardziej innowacyjne. Dlatego rozbudowa oferty dla biznesu jest dla nas priorytetem.” (Źródło: Deutsche Bank Polska, prnews.pl)

Dodaj swoją opinię