Kredyt kupiecki – czym jest i dla kogo?

Kredyt kupiecki stanowi jedną z najbardziej popularnych form finansowania przedsiębiorstw. Jego przyznanie w głównej mierze zależy od renomy firmy. Jeżeli w środowisku uznaje się ją za uczciwą i rzetelną biznesowo, to ma ona duże szanse na uzyskanie takiego wsparcia finansowego. Pozwala on na ominięcie bankowych procedur udzielania kredytów i biurokracji z tym związanej, a co za tym idzie znaczne zmniejszenie kosztów. Uważany jest więc za najtańszy kredyt, głównie ze względu na niskie bądź brak oprocentowania. Dodatkowo kupujący ma możliwość odsprzedaży towaru przed upływem terminu płatności.

Partnerami przy umowie kredytu kupieckiego są podmioty gospodarcze niebędące instytucjami finansującymi. Można wyróżnić dwa rodzaje: płatność odroczona – kiedy stroną kredytującą jest dostawca, oraz zaliczka (przedpłata) – kiedy jest nią odbiorca. Do udzielenia takiego zobowiązania nie jest wymagana żadna forma prawna. Wystarczy bowiem zawrzeć umowę ustną, która ma swoje potwierdzenie w późniejszej fakturze sprzedaży. Warto jednak zawsze zabezpieczyć się porozumieniem w formie pisemnej, głównie w wypadku, kiedy kontrahenci dopiero rozpoczynają współpracę.

Dodaj swoją opinię