Kredyty na założenie firmy

Kredyty na założenie firmy jak sama nazwa mówi są zobowiązaniami, które można wykorzystać na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oferta bankowa w tym zakresie jest jednak ograniczona. Mamy jednak dostęp do kilku form tego typu zobowiązań. Zasadniczo możemy wyróżnić kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej z zabezpieczeniem hipotecznym oraz niezabezpieczone. W przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką kredytobiorca ma dostęp do wyższych kwot zobowiązań oraz atrakcyjniejszych warunków kredytowania niż ma to miejsce w przypadku kredytów niezabezpieczonych (kredytów gotówkowych).

Przeszkodą może tu jednak być konieczność posiadania własnej nieruchomości, której hipoteka mogłaby posłużyć, jako zabezpieczenie kredytu. Nowe firmy bardzo często nie posiadają jeszcze własnych nieruchomości. Można naturalnie użyć, jako zabezpieczenia nieruchomości prywatnych (dom czy mieszkanie), ale jest to dość ryzykowne posunięcie.

Nie mamy przecież pewności, że nasza firma utrzyma się na rynku oraz będzie w stanie generować wystarczające zyski by móc spłacić kredyt hipoteczny i uniknąć utraty domu. Kredyty gotówkowe nie wiążą się z takim ryzykiem, ale ich wysokość może nie być zadawalająca. Kolejną niedogodnością może się okazać krótki okres spłaty. Co powinien zatem zrobić przyszły biznesmen?

Przede wszystkim powinien dokładnie potrzeby oraz możliwości spłaty, jakimi dysponuje. Następnym krokiem jest przygotowanie szczegółowego biznesplanu. Solidny biznesplan może pomóc w staraniach o kredyt i zwiększyć wiarygodność w oczach banków. Kolejnym krokiem jest dogłębna analiza dostępnej w danym momencie oferty kredytowej. Należy wybrać kilka (2 może 3) oferty, które najbardziej pasują do możliwości i potrzeb, a następnie skontaktować się z doradcami banku. Można też skorzystać z doradztwa pośredników finansowych.

Dodaj swoją opinię