Raiffeisen Polbank – oferta kredytów dla firm

Raiffeisen Polbank funkcjonuje na rynku polskim od 1991 roku. Jest elementem austriackiej Grupy Raiffeisen. Wyłącznym akcjonariuszem Raiffeisen Polbank jest Raiffeisen Bank International. Raiffeisen Polbank to bank uniwersalny. Jego oferta skierowana jest do klientów indywidualnych (głównie do klasy średniej oraz osób do takowej klasy aspirujących), małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Dla klientów o najwyższych wymaganiach dostępna jest bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Oferta banku skierowana klientów biznesowych prowadzących działalność gospodarczą to w dużej mierze atrakcyjne produkty kredytowe. Mowa tu na przykład o liniach kredytowych zabezpieczonych gwarancją BGK. Jednak kredyty preferencyjne to nie wszystko. Raiffeisen POLBANK oferuje kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Poza tym bank ma szeroką gamę kredytów czysto komercyjnych. W takim wypadku warto wspomnieć o takich zobowiązaniach jak limity kredytowe w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe o ustalonym harmonogramie spłat, pożyczkach hipotecznych, które można przeznaczyć na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy kredyty inwestycyjne, które można wykorzystać na zakup nieruchomości.

Poza tym bank oferuje również kredyty inwestycyjne, które można przeznaczyć na zakup środków transportu oraz ofertę leasingową. W ramach oferty dla klientów korporacyjnych warto wspomnieć o produktach pozwalających na finansowanie zakupu nieruchomości, finansowanie eksportu inwestycyjnego czy finansowanie zakupów importowych. Innym rodzajem oferty jest również dyskonto weksli.

Oficjalna stronaraiffeisenpolbank.com

Dodaj swoją opinię