Agrosfera w Pekao

Bank Pekao przygotował specjalną ofertę skierowaną do rolników. Jest ona dostępna w Agrosferze. Nie jest to pojedynczy produkt, a cały zestaw różnych produktów mających za zadanie zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów z tego sektora gospodarki. W ramach omawianej sfery przewidziano pakiety rachunków. Mamy tu do czynienia z Pakietem Mój Biznes Mobilny i Pakietem Mój Biznes Dynamiczny (w zależności od rocznych przychodów). Pekao proponuje również kredyty obrotowe i inwestycyjne.

Mamy tu do czynienia z kredytami w rachunku bieżącym, kredytami obrotowymi w rachunku kredytowym, standardowymi kredytami inwestycyjnymi, AGROSIL czy kredytami inwestycyjnymi na zakup ziemi. Bank przygotował również ciekawą ofertę leasingową (finansowanie maszyn, urządzeń, pojazdów wykorzystywanych w rolnictwie). W ofercie Pekao można także znaleźć “preferencyjne kredyty inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania lub z częściową spłatą kapitału ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)”. (Źródło: Bank Pekao)

Dodaj swoją opinię