Pekao SA – opis banku i kredyty dla firm

Historia Banku Pekao zaczyna się 17 marca 1929 roku, gdy na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu zostaje powołany Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Obecnie bank należy do Grupy Pekao w skład, której wchodzi szereg podmiotów finansowych i niefinansowych, skupionych wokół Banku Pekao, oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Bank dysponuje pokaźną siecią oddziałów składającą się z ponad 1000 placówek w całej Polsce. Oferuje również bezpłatny dostęp do ponad 5500 bankomatów w kraju i 20000 w całej Europie.

Oferta banku to między innymi pakiety produktów skierowane do firm oraz klientów korporacyjnych. Skupmy się w tym miejscu właśnie na produktach, których odbiorcami są firmy i przedsiębiorstwa. Dokładnie rzecz biorąc zajmijmy się kredytami. Mogą to być kredyty na finansowanie działalności bieżącej. W ramach tej oferty możemy wyróżnić takie zobowiązania jak na przykład limit debetowy, kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe w rachunku kredytowym czy kredyty preferencyjne ARiMR. Bank Pekao SA oferuje kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Druga grupa produktów skupia się na finansowaniu inwestycji. Mamy tu, więc do czynienia z kredytami inwestycyjnymi, kredytami pod hipotekę czy tym podobnymi zobowiązaniami. Trzeci element oferty Banku Pekao to finansowanie z poręczeniem. Mowa tu o poręczeniach pochodzących z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Oferta obejmuje m.in. kredyty inwestycyjne w tym na zakup środków trwałych, kredyty na zakup środków transportu, kredyty obrotowe dla młodych firm czy ubezpieczenie CPI.

Oficjalna stronawww.pekao.com.pl

Dodaj swoją opinię