Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne to zobowiązania udzielane głównie przez banki komercyjne, ale na podstawie odpowiednich umów zawartych z instytucjami państwowymi. Dzięki takowym umowom zobowiązania oferowane przedsiębiorcom są współfinansowane ze środków pochodzących od wspominanych podmiotów państwowych. Pomoc państwa czy też struktur unijnych pozwala na uzyskanie atrakcyjniejszych warunków kredytowania. Innymi słowy mówiąc przedsiębiorcy mogą otrzymać kredyty, na które nie byłoby ich staż w przypadku oferty czysto komercyjnej.

Kredyty preferencyjne dostępne w bankach komercyjnych mogą być wspierane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy np. ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przykładowo w bankach możemy spotkać bardzo ciekawe inwestycyjne i klęskowe dla rolników z dofinansowaniem z ARiMR. BGK oferuje z kolei dotacje do kredytów technologicznych, które można wykorzystać m.in. na opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii. BGK udziela również gwarancji kredytowych w ramach tzw. Portfela Linii Gwarancyjnych.

Poza tym warto wspomnieć o szerokiej ofercie kredytów unijnych. One również znajdują się w ofercie BGK. Mamy tu do czynienia z kredytami pomostowymi (na finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu podlegających dofinansowaniu), kredyty uzupełniające (finansowanie nakładów własnych) czy kredytami etapowymi (finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu, które polega na dofinansowaniu ze środków z budżetu unii w formie zaliczek bądź płatności pośrednich).

Dodaj swoją opinię