Alior Bank – kredyty dla firm

Alior Bank działa na polskim rynku finansowym od 2008 roku. Jest to bank nowego rodzaju łączący zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz produktami finansowymi najwyższej, światowej jakości. Od grudnia 2012 roku bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Alior Bank stawia na innowacyjne rozwiązania. Dowodem na to jest uruchomienie w 2012 roku Alior Sync. Jest to pierwszy bank internetowy nowej generacji w Polsce. Alior Bank jest bankiem uniwersalnym, swoją ofertę kieruje do wszystkich segmentów rynku.

Jednym z elementów takowej oferty są kredyty skierowane do firm. Mamy tu do czynienia z naprawdę bogatą ofertą skierowaną zarówno do osób prowadzących własną działalność jak i większych przedsiębiorstw. Mogą to być kredyty w oparciu o wyciąg z konta bankowego. Ważnym elementem są tu kredyty na prowadzenie bieżącej działalności. Innym elementem oferty banku są kredyty w rachunku bieżącym. Ważną część oferty skierowanej do kredytobiorców biznesowych stanowią również kredyty inwestycyjne. Ważną pozycją oferty Alior są kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czyli kredyt na nowych firm, które dopiero rozpoczynają biznes.

Poza tym Alior Bank oferuje również kredyty technologiczne oraz gwarancja de minimis dla kredytów obrotowych. W przypadku większych przedsiębiorstw możemy mieć do czynienia również z kredytami na finansowanie faktur czy tak zwane limity wierzytelności. Jak więc widzimy oferta skierowana do sektora przedsiębiorczości zarówno tej mniejszej jak i większej jest na prawdę bogata. Jednak kredyty to tylko element rozbudowanej oferty bankowej przeznaczonej dla klientów biznesowych.

Oficjalna stronawww.aliorbank.pl/pl/

Dodaj swoją opinię