Bank DnB NORD – kredyty dla firm

Bank DnB NORD działa w Polsce od 2002 roku. Wyłącznym akcjonariuszem banku jest DNB. To największy bank w Norwegii. Obsługuje on ponad połowę mieszkańców tego kraju. Jednocześnie jest liderem, jeżeli chodzi o segment bankowości przeznaczonej dla firm. Bank DnB NORD to bank o profilu korporacyjnym. Jego atutem jest doświadczenie w realizacji dużych oraz złożonych przedsięwzięć finansowo-biznesowych. Bank stawia na nieustanny rozwój chcąc cały czas podnosić, jakość swoich usług oraz oferowanych produktów.

Bank DnB NORD to głównie produkty i usługi bankowe skierowane do dużych firm, korporacji i tym podobnych podmiotów. Istotnym elementem oferty DnB NORD są kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W bogatej ofercie banku nie mogło, więc zbraknąć finansowania tego typu przedsiębiorstw i podmiotów. Mowa tu oczywiście o kredytach. W Bank DnB NORD mamy do czynienia z finansowaniem działalności, finansowaniem inwestycji oraz finansowaniem strukturalnym. Finansowanie działalności może obejmować kredyty w rachunku bieżącym oraz kredyty obrotowe.

Finansowanie inwestycji to głównie kredyty inwestycyjne oraz limity kredytowe. Warto również wspomnieć nieco o finansowaniu strukturalnym, które jest skierowane do dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Bank DnB NORD specjalizuje się w finansowaniu projektów inwestycyjnych, inwestycji mających na celu rozwój, modernizację, restrukturyzację przedsiębiorstwa czy na przykład inwestycji mających na celu nabycie wartości niematerialnych oraz wartości prawnych funkcjonujących już podmiotów. Innym przykładem mogą być inwestycje mieszkaniowe, czyli kredyty dla deweloperów.

Oficjalna stronawww.dnb.pl

Dodaj swoją opinię